asbest

Er zijn terug subsidies voorradig zodat de asbestinzameling aan huis opnieuw wordt opgestart.

Aan een gunstig tarief kan IGEAN je big bags, plaatzakken en/of containers leveren. Bij de levering worden telkens een informatiebrochure en 2 sets bijhorend beschermingsmateriaal geleverd. Een set beschermingsmateriaal bestaat uit een stofmasker, handschoenen en een overall.

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kan leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Je bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in jouw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch neem je asbest in jouw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. 

In samenwerking met je gemeente en OVAM biedt IGEAN de mogelijkheid tot inzameling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slot weer laten ophalen.

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of containers, steeds met twee sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of containers ophalen.