Oorlogsmonument

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden. Al enkele jaren werkt de werkgroep ‘erfgoed’ aan een monumentenbeleid, in samenwerking met Heemkundige Kring Scilla en heemkring De Drie Rozen.

Samen met enkele vrijwilligers heeft de werkgroep een inventaris opgemaakt van klein waardevol erfgoed in onze gemeente. Het gaat om kapellen, poorten, bruggetjes, schamp- en grenspalen en ook veel bunkers. Dit resulteerde in een mooi naslagwerk vol kleine waardevolle landschapselementen, die vaak stille getuigen zijn van traditie, devotie en geschiedenis. Van elk element werd een fiche aangemaakt, voorzien van foto’s en historische gegevens.