KLeuterschool Hertebos

Persbericht van 16 mei 2022

Na maanden van onzekerheid voor de kindjes van kleuterschool Hertebos en hun mama's en papa's, komt gemeente Schilde met goed nieuws. Het lokaal bestuur keurt tijdens de gemeenteraad van vandaag namelijk haar bod op de schoolsite goed. Dit bod kwam er niet zo maar. Het is het resultaat van uitgebreide onderhandelingen met de huidige eigenaars de 'Zusters van het Heilig Hart van Maria'. Ook houdt de overname en het openhouden van deze wijkschool een aanzienlijke investering voor het lokaal bestuur in. De aankoop moest daarom grondig onderbouwd worden. Nu het werk van de aangestelde schatter, de online buurtbevraging en de studie naar het basisonderwijs in Schilde een positief resultaat opleverde, kan het bod voor de aankoop worden uitgebracht. Zo is de gemeente weer een stap dichter bij de definitieve overname van de kleuterschool. 

Dirk Bauwens
We zijn blij dat we er uiteindelijk in geslaagd zijn om tot een overeenkomst te komen met de Zusters. We hebben er alle vertrouwen in dat de gemeentelijke kleuterschool op 1 september opnieuw van start gaat. De kleuters kunnen terug in hun vertrouwde school naar de klas.
Dirk Bauwens
Burgemeester

Voorgeschiedenis

Na de beslissing van Koba (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) om de kleuterschool Hertebos te sluiten, heeft de gemeente heel wat ondernomen. Om de site te verwerven en de verderzetting van het kleuteronderwijs hier te organiseren, nam het lokaal bestuur volgende stappen:

  • 14/06/21 - Start onderzoek naar  mogelijke aankoop van de schoolsite Hertebos door aanstelling van een schatter.
  • 13/01/22 - Online gebruikersonderzoek naar onderwijsnoden van de buurt.
  • 31/01/22 -  Grondige studie naar basisonderwijs in Schilde door Mondea.
  • 23/02/22 - Voorstel aan de Zusters HVM voor een huurovereenkomst op korte termijn en de aankoop of erfpacht op lange termijn.
  • 15/04/22 - Aanstelling van een projectcoördinator voor de site Hertebos.
  • 02/05/22 - Goedkeuring voor het uitvaardigen van een bod conform de eisen van de Zusters HVM door het college van burgemeester en schepenen.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: