Picardiëbos

Persbericht van 17 april 2023

De gemeenteraad beslist vandaag over de aankoop van Picardiëbos. Lokaal bestuur Schilde koopt drie percelen tussen de Picardiëlaan, de Beemdenlaan en de Dennenlaan. De overige percelen van het bos koopt Natuurpunt. Een belangrijke mijlpaal die ervoor zorgt dat het Picardiëbos een wandelbos blijft. En waarbij het gedeelte van lokaal bestuur Schilde bovendien als speel- en ontmoetingsplek ingericht wordt. Een plek waar kinderen vrij kunnen spelen. 

Na de aankoop van het Sint-Willibrordushof, gaat de gemeente opnieuw een alliantie aan met Natuurpunt om het groene karakter van Schilde te behouden. Natuurpunt zal het bos in samenspraak met lokaal bestuur Schilde beheren.

Interessante weetjes en cijfermateriaal

De aan te kopen percelen zijn op het gewestplan aangeduid als parkgebied. En dat zal het blijven. 

  • Lokaal bestuur Schilde koopt drie percelen met een totale oppervlakte van 14 252 m² voor een bedrag van 28 504 euro.
  • De Dennenlaan wordt eigendom van lokaal bestuur Schilde. Dit was een private weg met openbaar karakter, maar nu wordt deze dus toegevoegd aan het openbaar domein. Voor de straat is er ook een rooilijnplan opgemaakt. 
  • Natuurpunt koopt de overige percelen met een totale oppervlakte van 102 619 m². 20 000 euro van de aankoopprijs wil afdeling Schijnbeemden ophalen via fondsenwerving bij leden en sympathisanten.
  • Er blijft nog één perceel over met een oppervlakte van 4009 m². Dit perceel is ingetekend als woongebied en blijft in handen van de huidige eigenaar. 
Olivier Verhulst
Het Picardiëbos is letterlijk en figuurlijk het groene hart van de wijk Picardië. We zijn dan ook heel blij dat we dit bos kunnen redden en behouden.
Olivier Verhulst
Schepen van milieu

"Het bos verbindt onze inwoners, die er ook zeer goed zorg voor dragen. Picardiëbos kan regelmatig rekenen op opruimacties van de buurt en is ook jaarlijks het kader voor een buurtfeest. De aankoop past trouwens in de uitvoering van ons natuurplan, waarmee we uniek zijn in Vlaanderen. Ik wil Natuurpunt bedanken voor de goede samenwerking en de buurtbewoners voor de positieve acties die ze hebben gevoerd. Ik ben er zeker van dat ze goed gaan zorgdragen voor hun bos. Met de aankoop realiseren we opnieuw een belangrijk actiepunt uit het bestuursakkoord. We werken verder,” besluit Verhulst.

John Maes, natuurpunt
Voor Natuurpunt is de aankoop ook belangrijk. Hoe dichter we beleefbaar groen bij de mensen kunnen brengen, hoe meer draagkracht er bij hen is voor het behoud en de ontwikkeling van natuur in het algemeen.
John Maes
Natuurpunt
Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Uitwerken natuurplan’ uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Olivier Verhulst - Schepen van milieu

0479 42 82 53

olivier.verhulst@schilde.be

John Maes - Natuurpunt

0476 31 58 34

maes.john@telenet.be