Bufferbekken Liersebaan

Persbericht van 22 januari 2024

Lokaal bestuur Schilde beslist vandaag de aanleg van een ecologisch waterbufferbekken aan de Liersebaan te starten.

Dit innovatieve project, in het hart van Schilde, is een belangrijke stap voorwaarts in het duurzaam waterbeheer van de gemeente.
Het nieuwe waterbufferbekken of wadi wordt in samenwerking met Pidpa gerealiseerd op het groene eiland tussen de Liersebaan, Lindenstraat en Korte Lindenstraat.

Naast het praktische en ecologische karakter van dit project, draagt de heraanleg ook bij aan het versterken van de sociale ontmoetingsfunctie van deze plek.

Peter Mendock
Dit is niet zomaar een infrastructuurproject maar een gezamenlijke inspanning van het bestuur en de buurtbewoners. We hebben de omwonende geïnformeerd maar ook geluisterd naar hun wensen en noden. Het resultaat, een prachtige ontmoetingsplek waar heel Schilde van zal genieten.
Peter Mendonck
Schepen van openbare werken

De uitvoering van het project

De werkzaamheden gaan van start in het late voorjaar en zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen. De aanplant van struiken en bomen gebeurt in het plantseizoen in het najaar van 2024.

Een stap vooruit in duurzaam waterbeheer

De nieuwe wadi in dit project heeft een diepte van zo'n 80 cm en een buffercapaciteit van ongeveer 180 m³. Niet minder dan de helft van het regenwater dat op de omliggende straten valt, loopt af naar het bufferbekken. Een gracht verbindt de wadi ook nog met de bestaande beek tussen Korte Lindenstraat 9 en Korte Lindenstraat 11 wat de buffercapaciteit nog vergroot. Alleen bij extreme regenbuien, die eens in zo'n 100 jaar voorkomen, zorgt een noodafvoer naar de riolering ervoor dat de wadi niet overstroomt. Zowel bij de steeds vaker voorkomende lange periodes van droogte als bij overvloedige neerslag, vervult het nieuwe bufferbekken een belangrijke ecologische rol.

Een ontmoetingsplek

Naast zijn ecologische functie heeft het project ook een sociale meerwaarde. Het groene  plein zal mooi worden ingericht en voorzien van voldoende zitbanken. Zo wordt het ook een uitnodigende plek voor buurtbewoners om te ontspannen en samen te komen. Samen met de cultuurraad en heemkundige kring Scilla is er ook een leuke en betekenisvolle naam voor dit nieuwe stukje groen gevonden. Deze nieuwe naam wordt bekendgemaakt bij de inhuldiging.

Schilde Schittert logo roos
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Integraal waterbeleid' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: