Bloembollen Bellevuedreef

Op 2 december 2022 starten we met een proefproject dat deel uitmaakt van de plannen van het lokaal bestuur voor een duurzamer en natuurlijker bermbeheer. In een deel van de Bellevuedreef  en in de rotonde aan de ingang van het Schildehof, planten we hiervoor bloembollen tussen de bomen.

Waarom?

  • Lokaal bestuur Schilde keurde onlangs zijn nieuwe natuurplan goed. Een belangrijk doel van dit plan is het verbinden van de groene gebieden in Schilde. Dit is namelijk de eenvoudigste manier om snel de biodiversiteit te verbeteren. Door de bermen in jouw straat duurzaam en natuurlijk te beheren, kunnen deze zo’n groene natuurverbinding worden. Het aanplanten van bloembollen is hiervoor de eerste stap.
  • Ook het behoud van het beschermde landschap dat de Bellevuedreef samen met het Schildehof vormt, zet ons er toe aan het bermbeheer in deze omgeving te veranderen. In de dreef staat een dubbele bomenrij langs elke zijde van de weg. Om de levenskansen van deze oude bomen te verbeteren, is het noodzakelijk om de natuurlijke kringloop te herstellen.
    Tot op vandaag zien we onze bermen het liefst met mooi kort gemaaid gras en ijverig gerijfde bladeren. Hierdoor droogt de bodem echter uit en krijgt deze geen extra voedingstoffen. De bomen hebben het moeilijk, worden sneller ziek en groeien niet goed.
Alles over het nieuwe natuurplan lees je in de 2970 info januari-februari en op Schilde Schittert.