MyBEnefits

Jouw welzijn telt voor ons!

Met MyBEnefits kun je altijd je sociaal statuut (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, verlies van zelfredzaamheid …) controleren en een code aanmaken als bewijs. Die code kun je aan de toekennende instantie tonen om je voordeel (sport, cultuur, vrije tijd) te verkrijgen.

Zelf aan de slag 

  • Download de app MyBEnefits voor iOS of Android. Of ga naar MyBEnefits.fgov.be. Je krijgt een lijst van de voordelen in de verschillende sectoren zoals sport, cultuur en vrije tijd.
  • Open de app en klik op ‘Mijn gegevens’.
  • Meld je aan via itsme of met je eID.
  • Bekijk het overzicht van je sociale statuten.
  • Selecteer je sociaal statuut en genereer een unieke QR-code (app) of 12-cijferige code (website).
  • Toon de code aan de toekennende instantie om je voordeel te verkrijgen.

Een nieuw voordeel melden?

Heb je een voordeel ontdekt dat nog niet op MyBEnefits staat? Via ‘Een voordeel meedelen’ kun je zelf een bijkomend voordeel toevoegen in MyBEnefits.