Kwikaard werfverkeer

Aan de grens met Zoersel komen op korte afstand enkele beken samen. Nabij de Kapellei, de Raymond Delbekestraat en de Waterstraat komen de Molenbeek en de Trappistenbeek samen. Iets verderop komen hier nog de Waterstraatse Loop en de Kleinebeek bij. Deze waterlopen brengen veel wateroverlast met zich mee.

Deze zomer start de provincie Antwerpen, beheerder van deze waterlopen, met de aanleg van een overstromingsgebied in het landbouwgebied tussen de Delbekestraat/ Waterstraat en de Kapellei. Bij hoge waterstanden kan Kwikaard, de naam van het nieuwe overstromingsgebied, ongeveer 25.000 kubieke meter water bergen. Hierdoor loopt het water vertraagd en op natuurlijke wijze uit het overstromingsgebied terug naar de waterlopen.

Details van de werken

Op de Trappistenbeek komt een knijpconstructie die het teveel aan water in het overstromingsgebied stuwt. Een dijk rondom het gebied bergt en buffert het water tot het waterpeil van de waterloop terug zakt. Ook een deel van de Molenbeek wordt verlengd zodat die ook meer ruimte heeft voor water.

De start van de werken is voorzien in augustus en nemen ongeveer 70 werkdagen in beslag.

Meer informatie?

Provinvie Antwerpen – dienst integraal waterbeleid
Jan Rosyn, projectverantwoordelijke
tel. 03 240 58 03
jan.ronsyn@provincieantwerpen.be