VLAIO

Persbericht van 19 februari 2024

Vandaag keurt de gemeenteraad de plannen voor een groene en duurzame parking op de site Lindenpark goed. een belangrijke stap in de plannen voor de site. De nieuwe parking verhoogt er de parkeercapaciteit van 30 naar 89 plaatsen.

Groen parking site Lindenpark

Een toekomstbestendige parking

Door een slimmer gebruik van de beschikbare ruimte is het mogelijk het aantal parkeerplaatsen op de parking te verhogen met 59. Ook de inplanting van de nieuwe gebouwen zorgt voor meer ruimte. Wanneer de nieuwe lokalen voor Chiro Giedo klaar zijn, kunnen de oude gebouwen op de site worden afgebroken. Zo komt de nodige extra ruimte vrij.

De uitbreiding is erg belangrijk voor de handelskern van Schilde. Samen met de andere extra parkeerzones die Lokaal bestuur Schilde voorziet, biedt deze parking een alternatief voor de parkeerplaatsen die noodgedwongen verdwijnen bij de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Net omdat deze parking zo belangrijk is voor de lokale handelaars subsidieert het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 70% van de aanleg.

Peter Mendock
De werken aan de nieuwe Chiro- en gemeenschapslokalen gaan goed vooruit. Omdat alles zo vlot verloopt kunnen we nu al de aanleg van deze parking plannen. Erg belangrijk, zo vlak aan de handelskern van Schilde!
Peter Mendonck
Schepen van patrimonium
Olivier Verhulst
De extra parking past in het beleid dat schepen voor lokale economie en ruimtelijke ordening Marian Van Alphen uitwerkte om de parkeergelegenheid aan onze handelskern te vergroten. Binnenkort opent ook een pocketparking met 25 extra publieke parkeerplaatsen aan de Turnhoutsebaan. Een voorwaarde die we de private ontwikkelaar oplegde.
Olivier Verhulst
Schepen van mobiliteit

Een klimaatbestendige parking

Het unieke klimaat- en natuurplan dat lokaal bestuur Schilde in 2022 invoerde, diende als basis voor het ontwerp van de parking. Het ontwerpplan volgt namelijk het “groen tenzij”-principe. Dit betekent alleen verharding waar dit nodig is. Op de overgebleven ruimte blijft het insijpelen van regenwater maximaal behouden en wordt er heel wat groen aangeplant.

Bij de aanleg van de parking voorziet het ontwerp ook wachtbuizen om op termijn een op vier van de parkeerplaatsen van een oplaadpunt voor elektrische wagens te voorzien.

De ruime publieke fietsstalling die het plan voor het naastgelegen project van de sociale huisvestigingsmaatschappij Voorkempen voorziet.  Sluit mooi aan op het klimaatbestendige karakter van de nieuwe parking.

De uitvoering van het project

De start van aanleg van de parking is gepland voor dit najaar. De werken nemen enkele maanden in beslag.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Ontwikkeling site Lindenpark met Chirolokalen' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: