Oranjerie
Locatie De pont 45
Opdrachtgever Lokaal bestuur Schilde
Aard van de werken
  • Restauratie Oranjerie en bijgebouw
  • Herstellingen aan de muren en daken
  • Vervangen van schrijnwerk
  • Heropmetsen muur
  • Restauratie poort dodoenstuin
  • Plaatsen van een regenwaterput met handpomp
Timing

De werken worden na de zomer gepland en zullen duren tot het voorjaar van 2025

Hinder

De Oranjerie zal tijdens de werken niet gebruikt kunnen worden door verenigingen, die krijgen tijdelijk andere locaties om hun activiteiten verder te zetten. Tijdens bepaalde fases zal de weg voor de oranjerie niet toegankelijk zijn en op de weg van De Pont naar de Oranjerie toe zal bescherming aan de bomen en erfgoed aangebracht worden ter bescherming.

Weetje De oranjerie werd beschadigd na een brand begin jaren ’70. Heemkring Scilla heeft de oranjerie gerenoveerd in de jaren die volgden op de brand.
Financiering De werken vallen binnen het beheersplan van Schildehof en gebeuren met advies en erfgoedpremie van Erfgoed Vlaanderen.
Oranjerie