Man aan rioleringsput

Projectfiche

Locatie Grondgebied Schilde
Opdrachtgever Pidpa
Lokaal bestuur Schilde
Wat
  • Aanleg riolering en aansluiten van de woningen op de riolering volgens het principe van gescheiden riolering. Hierbij worden afvalwater en regenwater afzonderlijk afgevoerd. Voor regenwater geldt het principe dat er zo veel als mogelijk ter plaatse wordt geïnfiltreerd (bijvoorbeeld in een baangracht) en pas in een volgende stap wordt afgevoerd naar bestaande waterlopen.
  • Het aanleggen van nieuwe rioleringen kadert in Europese regelgeving die oplegt dat de lidstaten een bepaald niveau van zuivering van afvalwater moeten behalen. Doel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater - dit is het water in grachten, beken en rivieren - te verbeteren.
Timing
  • Het voorzien van riolering in onze gemeente is een werk van lange adem. In samenspraak met Pidpa (Hidrosan) is een meerjarenplanning opgemaakt om op termijn alle woningen in onze gemeente aan te sluiten op de riolering.
  • Voor de aanleg van rioleringen, ontvangen lokale besturen subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij. De mate waarin deze subsidies worden toegekend, is bepalend voor de snelheid waarmee we rioleringen kunnen aanleggen.
Hoe gaan we te werk?

Voor elk nieuw rioleringsproject doorlopen we de volgende stappen:

  • Onderzoeksfase: een landmeter komt je straat opmeten en er vindt grondonderzoek plaats. Dit grondonderzoek heeft als doel om te bepalen hoe stabiel de ondergrond is. Als buurtbewoner ondervind je geen hinder, de metingen zullen het doorgaand verkeer niet verstoren.
  • Studiefase: Van zodra de ontwerpplannen klaar zijn, organiseren we een bewonersvergadering. Hiervoor ontvang je tijdig een uitnodiging. Tijdens deze bewonersvergadering lichten we het ontwerp toe en krijg je de kans opmerkingen te geven en vragen te stellen.
  • Uitvoeringsfase: om de riolering aan te leggen zijn graafwerken nodig. Dit zal hinder veroorzaken. Mogelijks combineren we de aanleg van de riolering met een heraanleg van je straat zodat we na afloop van de werken niet meer in jouw straat moeten werken. 

Veelgestelde vragen