Zorgbedrijf Antwerpen

Persbericht van 21 februari 2022

Vanavond keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de intentieverklaring voor de samenwerking tussen lokaal bestuur Schilde en Zorgbedrijf Antwerpen goed.  De welzijnsvereniging die vervolgens opgericht wordt, zal actief zijn op de domeinen thuiszorg, poetshulp, serviceflats en assistentiewoningen. Het doel is om het zorgaanbod aan de inwoners van gemeente Schilde te verbreden en efficiënter te maken. Het streefdoel is om tegen 1 januari 2023 een operationele welzijnsvereniging te hebben. 

Dirk Bauwens
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met zorgbedrijf Antwerpen ons helpt om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. We gaan voor optimalisatie en dit met een maximaal behoud en liefst nog een uitbreiding van de dienstverlening voor onze inwoners en van ons personeel.
Dirk Bauwens
Burgemeester

Lokaal bestuur Schilde neemt volgende principes mee bij de gesprekken met zorgbedrijf Antwerpen over een mogelijke samenwerking:

  • Minstens het behoud van de huidige dienstverlening,
  • Lokale binding met cliënten: zij kunnen blijven rekenen op hun vaste hulp,
  • Jobzekerheid voor iedereen met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden voor personeelsleden die op het moment van de overschakeling in dienst zijn,
  • Financiële optimalisatie door schaalvergroting en optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden,
  • Vereenvoudiging van administratieve verplichtingen,
  • Behoud van beleidsinspraak via de bestuursorganen van een welzijnsvereniging. Dit is een publieke organisatie bestuurd door bestuursleden van lokaal bestuur Schilde en zorgbedrijf Antwerpen. 

Een samenwerking heeft volgende troeven:

  • Optimalisatie van de huidige dienstverlening aan senioren en hulpbehoevenden, bijvoorbeeld door het verzekeren van continuïteit,
  • Uitbreiding van de dienstverlening, bijvoorbeeld hulp bij verhuis of grote schoonmaak, ergowoonadvies aan huis, ...
  • Planmatige analyse van noden wordt mogelijk,
  • Uitwerking van een bijkomend zorgaanbod, zoals bijvoorbeeld een Centrum voor DagOpvang (CADO).

Het streefdoel is om tegen 1 januari 2023 een operationele welzijnsvereniging te hebben.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Kerntakendebat’ uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: