Persbericht van 19 december 2022

Op 19 december keurt de gemeenteraad een aanpassing aan het huishoudelijk reglement voor begraafplaatsen goed. Deze aanpassing maakt het mogelijk om op de oude begraafplaats aan het Kerkplein van Schilde een natuurbegraafplek in te richten. De aanplant en inrichting van deze groene rustplek start van zodra het weer dit toelaat. De opening van de natuurbegraafplek is voorzien in het voorjaar van 2023.

natuurbegraafplek Schilde

Geen traditionele begraafplek

Natuurbegraafplaatsen zijn aan een opmars bezig. Ook de inwoners van Schilde denken bewuster na over hun impact op het milieu, ook bij hun uitvaart. Daarom wil lokaal bestuur Schilde niet achterblijven en zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich op een duurzame manier in de gemeente te laten begraven. Eén van de voorwaarden bij natuurbegraven is dat er geen gebruik wordt gemaakt van materialen die belastend zijn voor het milieu. Op de nieuwe natuurbegraafplek zal het daarom enkel mogelijk zijn assen te verstrooien of biologisch afbreekbare urnen te begraven. Ook blijvende gedenktekens zijn niet toegestaan. Een traditionele uitvaart met kist is op dit gedeelte van het kerkhof dus niet mogelijk.

Burgemeester Dirk Bauwens
Met deze eerste natuurbegraafplek spelen we in op de toegenomen vraag naar meer natuurlijke begraafvormen. Overledenen kunnen er rusten in een prachtige, groene omgeving.
Dirk Bauwens
Burgemeester

Een laatste rustplaats in het groen

Bij het ontwerp van de nieuwe natuurbegraafplek is veel aandacht besteed aan de beplanting en inrichting. Zo wordt de plek omringd door bomen en struiken die voor een visuele scheiding van de rest van de begraafplaats zorgen. Het wandelpad door de plek wordt niet verhard en de banken in de centrale ontmoetingsruimte zijn gemaakt uit in Schilde gerooide boomstammen. Zo ontstaat een natuurlijke omgeving die uitnodigt tot rust en bezinning. Het lokaal bestuur Schilde heeft 5000 euro uitgetrokken voor de beplanting van de natuurbegraafplek. Voor inwoners van Schilde is het uitstrooien van assen of het begraven van een biologisch afbreekbare urne in de natuurbegraafplek gratis. Wie niet in Schilde woont, betaalt een vergoeding van 250 euro.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Natuurbegraafplaats' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: