Met een patrimonium van ruim 300 panden en een stijgende wachtlijst van mensen in woonnood, kan sociaal verhuurkantoor Het Sas lang niet voldoen aan de vraag naar een degelijke huurwoning. SVK Het Sas richt zich tot eigenaars van een huurpand die open staan voor verhuur aan kwetsbaardere mensen.

Nijpend tekort aan kwalitatieve huurwoningen

Op de wachtlijst van SVK Het Sas staan momenteel 3128 mensen in nood. Met een patrimonium van 323 panden kan het sociaal verhuurkantoor totaal niet voldoen aan de vraag naar kwalitatieve en betaalbare woningen in hun werkingsgebied. De woonnood is dus erg groot!

Om het hoofd te bieden aan deze wooncrisis richt het SVK zich tot eigenaars van een huurpand die open staan voor verhuur aan kwetsbaardere mensen. Zij bouwen of kopen namelijk zelf geen woningen en zijn dus aangewezen op het huren van woningen op de private verhuurmarkt. Elke woning, van een studio tot een gezinswoning, komt in aanmerking mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de wooncodex.

In ruil voor jouw kwalitatieve woning en een eerlijke huurprijs heeft een verhuring aan het SVK heel wat voordelen:

  • opmaak van een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst
  • gegarandeerde huurbetaling
  • kosteloze administratie
  • renovatie- en energiepremies
  • gunsttarief registratierecht
  • verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw en 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw.
  • ...