Gemeentehuis Schilde

Persbericht van 24 juni 2024

Vandaag keurt de gemeenteraad van lokaal bestuur Schilde het bestek en de bijhorende raming voor de renovatie van zijn gemeentehuis goed. Het vernieuwde gemeentehuis biedt zo straks één plek aan alle administratieve diensten.

Bij het opstellen van de plannen is rekening gehouden met de mening van zowel inwoners als medewerkers.  De renovatie maakt van het gemeentehuis een toekomstbestendig administratief centrum, een aangename werkplek gericht op efficiënte dienstverlening. De geschatte kosten bedragen 4.025.662,71 euro inclusief btw.

De werkzaamheden zijn gepland voor 2026 en zullen naar verwachting één jaar in beslag nemen. De dienstverlening blijft gegarandeerd tijdens de werken.

Peter Mendock
In het vernieuwde gemeentehuis is dienstverlening op een hoger niveau mogelijk. We scheiden onze front- en backoffice. Zo is het voor bezoekers duidelijker waar ze antwoord krijgen op hun vragen. Tegelijkertijd kunnen andere medewerkers ongestoord verder werken. Een win-win voor iedereen!
Peter Mendonck
Schepen van patrimonium
Circulatieplan-vernieuwd gemeentehuis-niveau 0

Wat verandert er precies?

De sleutelwoorden voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis zijn logica, flexibiliteit en servicegerichtheid.

De administratieve diensten Vrijetijd en Welzijn en alle afdelingen van het Sociaal Huis verhuizen naar het gemeentehuis. Zo is de volledige administratie van het lokaal bestuur op één plaats gevestigd. Er loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheid om de politie naar de site 't Parkske te verhuizen. Dit zorgt ervoor dat beide lokale hulpverleningsposten (brandweer en politie) ook centraal te vinden zijn. De bibliotheek en het Museum Albert van Dyck blijven na de renovatie op hun vaste plek op de eerste verdieping van het gebouw.

flexibele raadszaal

Naast standaard werkplekken voorziet de herinrichting ook concentratieruimtes, informele ontmoetingsruimtes en flexibele werkruimtes.  Daarnaast wordt de raadszaal flexibel ingericht, zodat deze getransformeerd kan worden in een sfeervolle trouwzaal.

Energiezuinig

De renovatie focust niet alleen op de inrichting, maar ook op de energievoorziening van het gebouw. Een vernieuwde, energiezuinige stookplaats en 15% hernieuwbare energie die op de site zelf wordt opgewekt, zorgen ervoor dat het vernieuwde gemeentehuis energielabel D behaalt. Dit gebeurt ruim voor de eerstvolgende deadline voor openbare gebouwen. Tegen 1 januari 2028 moeten deze namelijk minimaal label E behalen met 5% hernieuwbare energie.

Rondom het gebouw

Ook voor de omgeving rond het gebouw heeft de gemeente plannen. Zo is het de bedoeling om het plein aan de ingang maximaal te ontharden. De heraanleg van de buitenomgeving vindt plaats na de renovatie en wordt vooral gefinancierd met subsidies vanuit de hogere overheden.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Gemeentehuis van de toekomst' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: