Mijn VerbouwPremie

De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius worden vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 zul je effectief de nieuwe Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen.

 Concreet betekent dit:

  • Tot en met 30 juni 2022 kun je de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius online of op papier aanvragen volgens de huidige voorwaarden.
  • Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2022 kun je geen premies meer aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kun je Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Welke premies zul je tijdelijk niet kunnen aanvragen?

Het huidige premieloket van Fluvius zowel op papier als digitaal, zal sluiten vanaf 1 juli 2022 voor volgende premieaanvragen:

  • Premie dakisolatie
  • Premie muurisolatie
  • Premie vloerisolatie
  • Premie hoogrendementsglas
  • Premie warmtepomp (behalve hybride warmtepomp)
  • Premie zonneboiler
  • Premie warmtepompboiler

Andere premies (zoals de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor een hybride warmtepomp en de premie voor sturing van elektrische warmte) kunnen na 1 juli 2022 nog steeds bij Fluvius worden aangevraagd. De energiepremie van Fluvius voor een condensatieketel voor beschermde afnemers verdwijnt helemaal op 1 juli 2022. 

Het premieloket van de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen sluit ook op 1 juli 2022, behalve voor condensatieketels op gas voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen en voor verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Tot en met 30 juni kun je de oude renovatiepremie nog aanvragen (eerste of tweede schijf van de aanvraagprocedure) volgens de huidige voorwaarden. 

Aanvragen op papier zullen niet meer aanvaard worden in Mijn VerbouwPremie. Indien je dus nog een papieren aanvraag wil indienen, zal dit voor 1 juli 2022 moeten gebeuren. 

Oud of nieuw premiesysteem?

Wens je nog een premie aan te vragen aan de huidige voorwaarden bij Fluvius en/of de renovatiepremie, doe dit dan zo snel mogelijk, want na 30 juni 2022 is dit niet meer mogelijk. 

In veel gevallen kan het echter interessanter zijn om te wachten met een premieaanvraag op de opening van het nieuwe digitale aanvraagloket van Mijn VerbouwPremie op 1 oktober 2022. Zeker voor eigenaar-bewoners met een laag of gemiddeld inkomen, die momenteel in aanmerking komen voor de renovatiepremie, kan dit een hogere premie opleveren.

Je hoeft niet te wachten met uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie. 

Raadpleeg de simulator

Via de simulator kun je snel berekenen welke premie en welk premiebedrag je kunt krijgen voor de verschillende categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Je vindt de simulator op https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie.

Geen dubbele premie voor dezelfde werken

Vroeg je voor 1 juli 2022 de renovatiepremie en/of een premie aan bij Fluvius, dan kun je voor dezelfde werken Mijn VerbouwPremie niet meer aanvragen. Indien je toch al een isolatie- of glaspremie bij Fluvius hebt aangevraagd voor 1 juli 2022, kun je binnen Mijn VerbouwPremie nog wel een premie aanvragen voor andere werken zoals een nieuw dak, nieuwe ramen of nieuwe gevelbekleding.