Luchtfoto vogelenzang met buurtweg

Persbericht van 18 september 2023

Vandaag heeft de gemeenteraad ingestemd met de verandering van de bestemming van het perceel aan de Wijnegemsteenweg 191-193. Voorheen stond dit perceel geregistreerd als buurtweg 7. Na de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit op 23 januari 2023 door Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft het lokale bestuur het dossier opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, ondersteund door aanvullende argumenten.

Buurtweg vogelenzang

Aanvullende motivering

De Minister argumenteerde dat er in het voorgaande gemeenteraadsbesluit niet voldoende werd aangetoond waarom het wijzigen van de buurtweg in het algemeen belang is. De buurtwegenkaart dateert echter uit 1841 en komt niet overeen met de huidige situatie. Een aanpassing van deze kaart was dus noodzakelijk. Na deze beslissing kan horecazaak de Vogelenzang doorgaan met hun vergunningsaanvraag voor de gewenste uitbreidings- en verbeteringswerken aan hun parkeerplaats. Deze aanpassingen zullen de verkeersveiligheid in de nabije omgeving ten goede komen.

Olivier Verhulst
Nu deze bestemmingswijziging is goedgekeurd, kunnen er weer stappen worden gezet in het vergunningsaanvraagproces voor de aanpassingen aan de parking van horecazaak Vogelenzang. De parkeerbehoefte aan de Wijnegemsteenweg blijft namelijk bestaan en moet aangepakt worden.
Olivier Verhulst
Schepen van mobiliteit

Een chronologisch overzicht

  • 5 augustus 2022: lokaal bestuur Schilde ontvangt een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het regulariseren van werken, het uitbreiden van een bestaande horecazaak, de functiewijziging van wonen naar kantoor op de verdieping en het wijzigen van buurtweg nummer 7. De aanvraag situeert zich ter hoogte van de Wijnegemsteenweg 191-193 in Schilde.

  • 23 januari 2023: de gemeenteraad keurt de zaak van de wegen, het wijzigen van buurtweg nummer 7, goed.

  • 6 februari 2023: voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen - het regulariseren van werken en het uitbreiden van een bestaande horecazaak, de functiewijziging van wonen naar kantoor op de verdieping en het wijzigen van buurtweg nummer 7

  • 16 maart 2023: beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2023 bij het Vlaams Ministerie, bevoegd voor de weginfrastructuur en het beleid.

  • 16 maart 2023: beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing over de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2023.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: