Projectfiche

Locatie Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg vanaf het kruispunt met de Turnhoutsebaan tot de grens met Ranst
Opdrachtgever Pidpa
Lokaal bestuur Schilde
Aard van de werken
  • Gescheiden rioleringsstelsel (subsidieprogramma Vlaamse MilieuMaatschappij)
  • Vernieuwen wegen inclusief aanleggen fietsinfrastructuur (subsidieprogramma fietsinfrastructuur provincie Antwerpen)
Timing
  • Update september 2023 – door enkele lopende juridische procedures kunnen de geplande werken nog niet starten. In de tussentijd onderzoeken we in detail hoe we, tijdens de werken, de effecten van de bronbemaling op het milieu kunnen beperken. In de loop van september worden er daarom enkele peilbuizen geboord in de omgeving van het project. 

Veelgestelde vragen

Toelichting bewoners

Op 22 april 2021 werd deze presentatie gegeven aan de bewoners. 

Ontwerpplannen

Legende

Riolering Oelegemsteenweg

Riolering Puttenhoflaan

Riolering Schoolstraat

Wegenis Oelegemsteenweg

Wegenis Puttenhoflaan

Wegenis Schoolstraat