Het archief is het geheugen van onze gemeente: dossiers, briefwisseling, registers, rekenbladen, kaarten, plannen,… Kortom alle administratie die wordt opgemaakt en behandeld, komt uiteindelijk in het archief terecht.

Als gevolg van de gemeentelijke fusie tussen Schilde en ’s-Gravenwezel in 1977 beheren wij volgende archieven:

  • Gemeentearchief van Schilde voor de fusie: 1812-1976
  • Gemeentearchief van ’s-Gravenwezel voor de fusie: 1810-1976
  • Gemeentearchief van Schilde na de fusie: 1977-heden
  • Archief van Commissie voor Openbare Onderstand (COO) Schilde: 1822-1977
  • Archief van Commissie voor Openbare Onderstand (COO) ’s-Gravenwezel: 1875-1977
  • OCMW-archief van Schilde: 1978-heden
Raadpleeg hier de archiefinventarissen

Oudere archieven van de gemeenten Schilde en ’s-Gravenwezel worden bewaard in het Rijksarchief van Antwerpen. Een deel van de 19e eeuwse archieven werd eveneens overgedragen aan dezelfde instelling.

Je kunt in het gemeentearchief terecht voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek of voor de raadpleging van bestuursdocumenten. Raadplegingen (opzoekingswerk) in het gemeentearchief zijn enkel mogelijk op afspraak.

Doe je aan genealogisch onderzoek en ben je geïnteresseerd in informatie uit registers van burgerlijke stand of de bevolkingsregisters?

Alle akten van de burgerlijke stand en uittreksels uit het bevolkingsregister die voldoen aan onderstaande termijnen kun je thuis zelf opzoeken, consulteren, afdrukken of in een eigen digitaal dossier bijhouden. Deze dienst is volledig gratis. Je moet je enkel registreren.

  • geboorteakte: openbaar na 100 jaar
  • huwelijksakte: openbaar na 75 jaar
  • overlijdensakte: openbaar na 50 jaar
  • bevolkingsregisters: openbaar 120 jaar nadat ze afgesloten zijn
Raadpleeg hier genealogie.schilde.be