Lijst ter inzage i.v.m. leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekendmaking en inzage van de inventaris door het college van burgemeester en schepenen

Lokaal bestuur Schilde en Stichting Kempens Landschap passen in 2024 de toegankelijkheidsregeling van het Catersbos aan. Zo creëren we een buurtbos waar je vrij kunt spelen en wandelen. Zonder uitzonderingsregeling moet je in een bosgebied altijd op de aangegeven wandelpaden blijven. Gedurende de openbare consultatieperiode, die loopt van vrijdag 1 februari tot zondag 1 maart, zijn de plannen zowel digitaal beschikbaar als fysiek in te zien op de dienst Vrije Tijd en Welzijnszaken van lokaal bestuur Schilde, 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde.

Ben je het niet eens met deze aanpassing of heb je zelf ideeën die je wilt delen? Dien dan je opmerking of bezwaar in bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, t.a.v. Tim Audenaert of via tim.audenaert@vlaanderen.be.

Ontvangstmelding ontwerp van toegankelijkheidsregeling ‘De Caters’ in Schilde

Goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het bos ‘DE CATERS’