Je hebt een evenemententoelating nodig voor feesten, braderijen en evenementen die plaatsvinden in openlucht of op de openbare weg en die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Je hebt dus ook een toelating nodig voor een publieke bijeenkomst op een privélocatie. 

Enkele voorbeelden: 

  • festivals, feesten, sportevenementen en beurzen 
  • speelstraten, buurtfeestjes en barbecues
  • sportieve, artistieke of humanitaire activiteiten 
  • braderijen 
  • rommelmarkten 
  • betogen, manifestaties en optochten 
  • plechtigheden en bloemenhuldes 

Organiseer je een privé evenement? Dan heb je geen toelating nodig. Let op, voor privébijeenkomsten wordt door het gemeentebestuur nooit een uitzondering op de geluidsnorm afgegeven. Concreet betekent dit dat je volgens de wettelijke normen muziek mag spelen tot 22 uur. Nadien is dit niet meer toegelaten en kan dit als overlast worden beschouwd. We adviseren je steeds om de buurtbewoners te verwittigen en hen een contactnummer te geven in het geval van mogelijke overlast. 

Minimaal drie maanden op voorhand voor een evenement. 
Minimaal zes weken op voorhand voor een speelstraat, straat- of buurtfeest. 
Minimaal zes weken op voorhand voor een wandel- of fietstocht. 

Je dient je aanvraag in via het digitaal evenementenloket van onze gemeente. Na ontvangst wordt er advies gevraagd aan de betrokken diensten. Op basis hiervan verleent het college van burgemeester en schepenen al dan niet toelating voor het evenement. 

Ga naar het aanvraagdossier