1. Het project gaat door op het grondgebied van Schilde.

 2. Het project heeft een openbaar karakter. Iedereen kan deelnemen.

 3. Als er voor het project inkomgeld wordt gevraagd, moet het project deelnemen aan het sociaal tarief van de UiTpas waarbij bijzondere doelgroepen 80 % korting krijgen.

 4. Het betreft geen zuiver commercieel of consumptiegericht initiatief.

 5. Eenzelfde project kan slechts eenmaal per jaar een projectsubsidie krijgen.

 6. Het project krijgt geen subsidie via een ander gemeentelijk kanaal.

 7. Het project is iets nieuws of iets anders dan de reguliere werking.

 8. Je kunt aantonen dat je ook andere inkomsten hebt.

 9. Het project sluit aan bij een of meerdere doelstellingen van het gemeentelijke meerjarenplan.

 10. Je toont de meerwaarde van het project voor de gemeente aan.

 1. Idee aftoetsenje toetst je idee af met het evenementenloket. Nadien wordt je idee voorgelegd aan de betrokken adviesraad.
 2. Aanvraag: je dient een aanvraag voor een projectsubsidie in via dit aanvraagformulier.
 3. Onderzoek: je dossier wordt onderzocht op volledigheid.
 4. Advies: je dossier wordt ter advies voorgelegd aan de betrokken gemeentelijke adviesraad. 
 5. Goedkeuring: je dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 6. Betaling eerste schijf: 70 % van de toegekende projectsubsidie wordt betaald ten vroegste in het jaar waarin het project plaatsvindt.
 7. Controle: uiterlijk drie maanden na afloop van het project bezorg je de verantwoordingsstukken aan het evenementenloket.
 8. Betaling tweede schijf: de overige 30 % van de toegekende projectsubsidie wordt betaald. 

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Reglement projectsubsidie

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig van: 1 januari 2023 tot 31 december 2025