Je dient de complete aanvraag in vóór 15 oktober. Na de ingediende aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie.​​​​​​​

Dien hier je aanvraag in

De subsidie wordt uitbetaald in het jaar van de aanvraag. 

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Ondersteuning goede doelen

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023