• Je dient de complete aanvraag in vóór 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement doorgaat. Voor goede doelen die in 2023 doorgaan moet je de aanvraag indienen vóór 15 juni 2023. Na de ingediende aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen over je aanvraag.
  • Dien je aanvraag in via het evenementenloket.

  De subsidie wordt uitbetaald in het jaar dat volgt op het jaar van aanvragen. 

  De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

  Ondersteuning goede doelen

  Datum goedkeuring: 19 december 2022
  Publicatiedatum: 23 december 2022
  Geldig vanaf: 1 januari 2023