Persoonlijke gegevens
Gegevens contactpersoon in geval van nood
Voorwaarden
Ik voldoe aan volgende voorwaarden (vink aan)
Een inkomen dat lager ligt dan tweemaal het leefloon conform dezelfde barema's die gehanteerd worden bij de Minder Mobiele Centrale
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Verklaring op eer

Verwerking gegevens:
De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het OCMW geeft daarbij de volgende garanties:

  • je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (on- line) te realiseren.
  • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

(*) Het OCMW van Schilde behoudt zich het recht om alle gegevens te controleren via de Kruispuntenbank KSZ.