Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen of een attest van hoofdverblijfplaats, nodig voor het huwelijk.

Je kunt het attest van woonst opvragen:

 • online
 • persoonlijk aan het loket burgerzaken op het gemeentehuis
Nu online aanvragen

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

 • Je identiteitskaart
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart als je het attest voor iemand anders aanvraagt

Wie kan dit aanvragen?

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als ze het getuigschrift volgens de wet mogen opvragen
 • een andere persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Een attest van woonst is gratis.