Processierups

Hoe herken je een processierups?

Processierupsen trekken ’in processie‘ naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Rond half mei, krijgen de rupsen hun microscopisch kleine brandharen die zorgen voor de nodige jeukproblemen. Vanaf juli groeien de rupsen uit tot onopvallende grijze nachtvlinders. 

Wie in aanraking komt met de brandharen krijgt de nodige huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen de twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts. 

Algemene richtlijnen

  • Raak de rupsen en nesten niet aan.
  • Maak geen gebruik van insecticiden. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren.
  • Spuit de rupsen niet weg met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken. 

Processierupsen op je private eigendom 

  • Verdelg de rupsen niet zelf, zeker niet als je hier geen ervaring mee hebt. Je contacteert best een aannemer die de rupsen zal bestrijden.
  • Provincie Antwerpen heeft een lijst samengesteld met aannemers die processierupsen bestrijden. 

Lijst aannemers processierupsen

Processierupsen op het openbaar domein

Verwittig zo snel mogelijk de dienst der werken. Zij sturen op hun beurt een gespecialiseerde aannemer naar de plaats van de processierupsen.

Raadpleeg zeker ook de folder 'Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten' die je kunt verkrijgen op het gemeentehuis of bestellen via het gratis nummer 1700.

Meer over de processierups op de website van provincie Antwerpen