Over de paddentrek

Padden overwinteren onder afgevallen bladeren. Als de zon voldoende warmte geeft (ongeveer 8°C) en het is vochtig weer, dan verhuizen de padden massaal naar paarplaatsen. Dat gebeurt meestal in de periode van januari tot eind april.

De paddentrek is het meest actief tussen 18 en 23 uur ’s avonds.

De rijsnelheid van passerende voertuigen veroorzaakt meer slachtoffers dan het platrijden door de banden zelf. Dat komt door het aanzuigeffect dat ontstaat tegen de onderzijde van het chassis. 

Periode Elk jaar in maart en april (en dat al sinds 2006)
Locatie De Pont in Schilde
Hoe
  • Op de berm in De Pont zijn witte schermen ingegraven die verhinderen dat de diertjes zelf de straat oversteken.
  • Langs deze schermen staan op regelmatige afstanden emmers als een val ingegraven.
  • Vrijwilligers halen in de avonduren de diertjes uit de emmers, kijken welke soort het precies is, tellen ze en laten ze vervolgens vrij aan de overkant van de straat in de berm. 
Resultaat

Zonder overzetactie zou ruim 20 % van de amfibieën de overkant niet halen.