De gemeente houdt bij beslissingen, adviezen en ontwerpen, rekening met het hemelwater- en droogteplan. Dit op verschillende domeinen bij o.a.:

  • de aanleg en/of vernieuwing van hemelwater-, zuiverings- en groeninfrastructuur
  • wegeninfrastructuur
  • gemeentelijk patrimonium
  • bij de uitvoering van elke water- en droogtetoets en onthardingsprojecten 
  • bij de aanduiding van publieke grachten
  • bij de ruimtelijke beleidsplanning
  • bij het verlenen, adviseren en behandelen van omgevingsvergunningen

Het hemelwater- en droogteplan kan geïntegreerd worden in andere gemeentelijke beleidsplannen zoals het gemeentelijk klimaat(adaptatie)plan, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.

Lees meer over het hemelwater- en droogteplan