Waar je ook bent in Schilde: de natuur loert hier altijd om de hoek. In de natuurgebieden, de woonparken in je eigen tuin maar zelfs in de dorpscentra vindt je fauna en flora terug. Het groen in Schilde neemt heel wat vormen aan er zijn bossen, heide, vennen, maar ook bermen, laanbomen en bloemenweides.

De aanwezigheid van natuur draagt niet alleen bij aan ons welzijn, ook dieren varen er wel bij als ze kunnen rekenen op een veilige en voldoende grote habitat. Bovendien is een verdere vergroening van onze gemeente cruciaal om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat en om onze kwetsbare biodiversiteit te beschermen.

Het natuurplan voor Schilde vormt een concrete leidraad waarmee het bestuur heel gericht aan de slag gaat om de bestaande natuur te beschermen en te versterken. Het plan verzamelt alle kleine-, grote- en zelfs ambitieuze– natuurprojecten op het grondgebied van Schilde.

Het natuurplan bekijkt de verschillende vormen natuur, het is een plan in laagjes.
De acties in het natuurplan richten zich op drie gebieden:

  1. De natuur- en boskerngebieden: Hieronder verstaan we aaneengesloten bos- en natuurgebieden, zowel in private als in publieke handen. Zoals bijvoorbeeld De Haar, het Drijhoeksbos, Putse Heide …  Hier zijn de acties gericht op het behoud, versterken en uitbreiden van de bestaande natuur. Het omvormen van monotone naaldbossen naar een meer gemengd bos is hiervan een goed voorbeeld. 
  2. De natuurverwevingsgebieden: De acties in deze zones zijn gericht op het verbinden van de natuur- en boskerngebieden. In deze woonparken en landbouwgebieden zullen eigenaars bijvoorbeeld worden aangemoedigd om natuurlijke afsluitingen aan te planten. Ook de beekvalleien die door deze gebieden lopen worden versterkt, bermen worden natuurlijker beheerd, laanbomen worden aangeplant, akkerranden worden aangelegd …
  3. De dorpskernen: Hier zijn de acties gericht op vergroenen en ontharden. Met beken, laanbomen, bermen en parken wordt meer natuur in deze dichtbebouwde zones binnengebracht.

De natuur- en bosgebieden mogen zich niet beperken tot geïsoleerde eilanden. Om goed te kunnen functioneren heeft het groen samenhang nodig. Zoals jij wandelt en fietst van bos naar bos door de natuurverwervingsgebieden, fladdert een mus van struik naar struik.

Het bos in de tuinen zorgt voor het verbinden van de natuur- en bosgebieden. Ook de bermen en laanbomen in de woonparken worden ingezet om bos- en natuurgebieden te verbinden. Door bermen minder te maaien, bloembollen aan te planten en de bladeren te laten liggen, verhogen we de biodiversiteit.

De ideale natuur bestaat daarom uit een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die gespreid en met elkaar verbonden zijn. Schakel ook jouw (gevel) tuin mee in dat netwerk in!

Het volledige natuurplan inkijken