Droge zomers en natte winters. Het is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Er verdwijnt heel wat kostbaar regenwater in de riool. Nochtans kun je dit water heel nuttig gebruiken.

De oplossing voor jou: met een regenwaterton verzamel je tijdens regenbuien een deel van het regenwater.  Bij IGEAN kun je verschillende regenwatertonnen van goede kwaliteit en aan een voordelige prijs aankopen.

Alle details vind je hier

Reglement verkoop regenwatertonnen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 15 maart 2021
Publicatiedatum: 17 maart 2021
Geldig vanaf: 23 maart 2021