De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. Als jullie getrouwd zijn met elkaar of het kind werd vóór de geboorte erkend, kun je het kind alleen aangeven. 

Als het kind niet erkend werd vóór de geboorte, dan kan dit nog tijdens de aangifte. Hiervoor moeten jullie samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Bij de aangifte ontvang je volgende documenten:

  • geboorteakte van het kind
  • formulier voor de zwangerschapsvergoeding
  • blanco polioattest.

Verlies deze documenten niet. Je hebt deze nodig om kinderbijslag aan te vragen en om je kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij je ziekenfonds.

Je maakt telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken.

  • je identiteitsbewijs
  • het medisch geboorteattest 
  • de akte van erkenning als je het kind vóór de geboorte erkend hebt.

Een geboorte aangeven is gratis.