Je kunt een uittreksel of afschrift van een Belgische geboorteakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

De akte van geboorte vermeldt:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voorn(a)am(en) van het kind
  • de naam, de voorn(a)am(en), de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder (enkel op een afschrift).

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

Nu online aanvragen

Wie kan voor jou een afschrift of uittreksel van je geboorteakte opvragen?

  • jijzelf
  • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: je (groot)ouders of (klein)kinderen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. 

Een uittreksel of afschrift van een geboorteakte is gratis.