Je kunt een kind erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte.

Voor een aanvraag tot erkenning gaan jullie samen naar de burgerlijke stand. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar moet het kind meekomen. 

Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak. 

 • jullie identiteitsbewijzen
 • als het kind in het buitenland geboren is: een recente geboorteakte (maximum 1 jaar oud) van het kind
 • bij erkenning vóór de geboorte: een attest van de gynaecoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Ben je niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en/of ben je niet geboren in België? Dan moet je mogelijk ook de volgende documenten meebrengen:

 • een bewijs van ongehuwde staat
 • een echtscheidingsakte (indien je echtgescheiden bent)
 • een overlijdensakte (indien je weduw(e)(naar) bent)
 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van woonst.

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige apostille/legalisatie. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. 

Neem tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand. Samen bekijken we welke documenten voor jou nodig zijn. 

Moeder en/of kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Kind is jonger dan 12 jaar: moeder geeft toestemming
 • Kind is tussen 12 en 18 jaar oud: moeder en kind geven toestemming 
 • Kind is ouder dan 18 of ontvoogd: enkel toestemming kind is vereist.

Een kind erkennen is gratis.