De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • Maak telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken voor de aanvraag van je elektronische vreemdelingenkaart.
  • Een drietal weken na de aanvraag ontvang je de pin- en pukcode waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om je kaart te activeren.

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten:

Elektronische A kaart bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders beperkte duur
Elektronische B kaart bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders onbeperkte duur
Elektronische D kaart verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene  
Elektronische EU kaart verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden  
Elektronische EU+ kaart verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf  
Elektronische F kaart verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging  
Elektronische F+ kaart duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg  
Elektronische H kaart Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer  
Elektronische K kaart verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling  
Elektronische L kaart verblijfskaart voor EU-landurig ingezetene  
Elektronische M kaart duurzaam verblijf duurzaam verblijfskaart voor begunstigden terugtrekkingsakkoord. De eerste kaart is gratis.  
Elektronische M kaart duurzaam verblijfskaart voor begunstigden terugbetalingsakkoord.  
Elektronische N kaart elektronische kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden terugtrekkingsakkoord.  
  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een gelijkende pasfoto die maximaal zes maanden oud is en aan de  ICAO norm voldoet
  • bij de activering van de kaart: de brief met je pin- en pukcode

Voorwaarden pasfoto

Hier vind je de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen.