Je vraagt een visum persoonlijk aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont. Er bestaan verschillende soorten visa. Bij je aanvraag op de ambassade of het consulaat verneem je welk type visum je nodig hebt. 

Als er in het land waar je woont geen Belgische ambassade of consulaat is, dan ga je naar de Belgische ambassade die bevoegd is voor jouw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zul je moeten motiveren waarom je naar België wil komen.

Adressen van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland Meer informatie over een visum voor België Meer informatie over de verblijfsdocumenten voor een definitieve verhuis naar B…

De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van:

  • je nationaliteit
  • de duur van je verblijf
  • en het doel van je verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. 

Maak telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken om je persoonlijke dossier te bespreken. Wij helpen je graag op weg.