Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagens) kun je kiezen uit twee modellen:

 • Model 36: voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. De begeleider wordt op het voorlopig rijbewijs vermeld. 
 • Model 18: voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Vraag je voorlopig rijbewijs voortaan online aan. 

Aanvragen

Voor het besturen van voertuigen uit andere categorieën bestaat een derde soort voorlopig rijbewijs. Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Een begeleider moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • sedert ten minste acht jaar titularis zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B (6 jaar indien de leerling gaat voor een andere categorie dan B)
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 24 jaar voor categorie C, CE, C1, C1E
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 27 jaar voor categorie D, DE, D1, D1E
 • geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen binnen de drie laatste jaren
 • de verblijfsvoorwaarden in België vervullen

Je kunt een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak

Je moet je persoonlijk aanmelden voor de aanvraag van je voorlopig rijbewijs. 

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider neem je mee:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • je identiteitskaart
 • recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)

Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider neem je mee:

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • je identiteitskaart
 • recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)

Een voorlopig rijbewijs kost 20 euro.

 • Je bent niet langer dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool die je een rijgeschiktheidsattest heeft gegeven.