Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer. Niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Je maakt hiervoor een afspraak met de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak