Adreswijziging aangeven

Je kunt je adreswijziging op volgende manieren aangeven:

  • via het online formulier (zie hieronder 'Geef je adreswijziging online in') OF
  • persoonlijk bij de dienst burgerzaken. Hiervoor maak je op voorhand een afspraak.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer. Een minderjarige kan geen aangifte doen van adreswijziging zonder vergezeld te zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Geef je adreswijziging online in

Bezoek van de wijkagent

De wijkagent komt bij jou op bezoek om te kijken of je wel degelijk op je nieuwe adres woont. 

Zoek hier je wijkagent op

Aanpassen documenten

Na een positieve evaluatie van de wijkagent, maak je een afspraak met de dienst burgerzaken om je elektronische identiteitskaart en Kids-ID van je kind te laten aanpassen.

Om je adres aan te passen op je elektronische identiteitskaart of Kids-ID heb je de persoonlijke pincodes (of pukcodes) nodig van alle leden van je gezin. Zodra je identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Maak een afspraak

Aanvraagformulier huisvuilcontainer

Voor het aanpassen van je documenten:

  • je identiteitsbewijs + pincode
  • (eventueel) Kids-ID + pin- of pukcode

Een adreswijziging is gratis.

Je kunt je adres enkel wijzigen, als je ook effectief op het nieuwe adres woont.