Om te onderzoeken of je in aanmerking komt neem je volgende zaken mee:

  • Doorverwijs brief Kind & Gezin
  • Bewijzen van alle gezinsinkomsten
  • Bewijzen van alle vasten kosten en uitgaven.

De aanvraag gebeurt op de sociale dienst.  Indien je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je (tot het kind de leeftijd van zes maanden heeft bereikt) een attest. Met dit attest kan de eerste leeftijdsmelk aangekocht worden in de apotheek (1 doos per week).

Je hebt een doorverwijsbrief van Kind & Gezin.