Bij het meldpunt inwoner in nood kun je terecht als je een ernstige noodsituatie in verband met een inwoner van Schilde wil melden. Het gaat om volgende noodsituaties:

  • onveilige leefsituaties
  • verwaarlozing van de woning zoals verzamelwoede, onaangepaste woning, vervuiling, brandgevaar
  • vereenzaming en isolement
  • mishandeling
  • persoonlijke verwaarlozing zoals onvoldoende zelfzorg, ondervoeding, gebrekkige hygiëne
  • andere ernstige incidenten met medische oorzaak zoals dementie, verwardheid, psychische problematiek.

Bij een melding komt een maatschappelijk werker bij de inwoner op huisbezoek om:

  • de noodvraag te verduidelijken
  • eventueel te bemiddelen tussen de betrokken partijen
  • de situatie aan te pakken (samenwerken met artsen bij een ernstige gezondheidssituatie, schoonmaakinterventie inschakelen bij sterk vervuilde situaties, aanbod poetshulp of gezinszorg kenbaar maken en in contact brengen met de juiste diensten binnen de gemeente Schilde ... ). 

Iedereen kan een melding indienen: familie, buren, kennissen, hulpverleners, mantelzorgers, politie, huisdokter, thuisverpleging ...

Via het digitaal meldingsformulier of laat het telefonisch, per mail of per brief weten aan de sociale dienst van het sociaal huis.

Naar het digitaal meldingsformulier