Je plaatst de speciale parkeerkaart steeds duidelijk met de voorzijde (kant met de vervaldatum) aan de voorruit van de wagen. Kom je in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een beperking? Vraag deze dan aan bij de FOD Sociale Zaken.

Alle informatie en aanvragen via FOD Sociale Zaken