Je staat plots op straat. Dat kan bijvoorbeeld in een crisissituatie zoals een brand, gezinsmoeilijkheden of een gerechtelijke beslissing.  Het sociaal huis beschikt over een aantal noodwoningen voor mensen in een crisissituatie. Onze medewerkers kijken dan samen met jou hoe we je kunnen helpen.

Het verblijf in de noodwoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

Maak een afspraak

Een noodwoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken: 

  • omdat de woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
  • omwille van familiale conflicten 
  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming
  • omdat ze dakloos zijn 

 

Het biedt dus geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is of voor asielzoekers die zich installeren op het grondgebied van de gemeente.