Het huren van een sociale woning in onze gemeente kan via SHM De Voorkempen - H.E. of via het sociaal huis. 

1. Inschrijven

Het energieK woonloket helpt je met de inschrijving. Je maakt hiervoor een afspraak en neemt volgende documenten mee :

  • Je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest van de samenstelling van je gezin en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.

Je kunt voor de inschrijving ook terecht op de website van SHM De Voorkempen - H.E.

Maak een afspraak met het energieK woonloket Alle informatie over de inschrijvingsprocedure

2. Toewijzing

Wanneer een sociale woning te huur komt, wordt het in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. Er gelden wel bepaalde voorrangsregels, waarvan de lokale binding met de gemeente een belangrijke is. Voor onze gemeente is hierover een gemeentelijk toewijzingsreglement opgesteld. 

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen gemeente Schilde

Datum goedkeuring: 16 april 2018
Datum publicatie: 18 april 2018
Geldig vanaf: 23 april 2018