Wekelijkse markt

Op de markt in Schilde (elke dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur) is nog plaats voor:

  • Kousen/wenskaartenkraam (max. 9 meter lang)
  • Wafeltjeskraam (max. 6 meter lang)

Op de markt in 's-Gravenwezel (elke woensdag van 8.30 tot 12.30 uur) zijn nog twee plaatsen vrij voor: 

  • Dames of herentextiel (max. 9 meter lang)

  • Bakker (max. 9 meter lang)

Wil je graag een van deze standplaatsen innemen? Dien je aanvraag online, per mail of schriftelijk in.

Richt je schriftelijke aanvraag aan: 

College van burgemeester en schepenen
Ter attentie van Kristel Wagemans
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Indienen doe je via:

  • aangetekende zending 
  • overhandiging brief tegen ontvangstbewijs

Voor de grote kermis in Schilde ('s-Gravenwezel) zijn er nog plaatsen vrij voor: 

Wil je graag één van deze standplaatsen innemen?

Dien je aanvraag per mail of schriftelijk in. Richt je aanvraag schriftelijk aan: 

College van burgemeester en schepenen
Ter attentie van Kristel Wagemans
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Onder toevoeging van:

  • afschrift van machtiging
  • geldig attest risicoanalyse van kermistoestel
  • alle nuttige informatie en documentatie van attractie
  • attest brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid in functie van de uitbating van de attractie.

Kermisreglement

Datum goedkeuring (aanpassing):
17 december 2007
Datum publicatie: 19 december 2007
Geldig vanaf: 24 december 2007

Reglement ambulante activiteiten (markt)

Datum goedkeuring: 24 september 2007
Datum publicatie: 26 september 2007
Geldig vanaf: 1 oktober 2007