Om een slijterij of een drankgelegenheid zoals een café of een restaurant uit te baten heb je een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken. Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).