Voor je van start gaat, lees dan zeker het politiereglement op nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie en automatenshops.

Dit reglement richt zich op het inperken van mogelijke overlast voor de inwoners van de gemeente, veroorzaakt door de aanwezigheid van nachtwinkels, automatenshops en privaat bureaus voor telecommunicatie. Het bakent eveneens het gebied af waarbinnen deze zaken zich mogen vestigen en het beperkt de openingsuren.

Politiereglement nachtwinkels, automatenshops en bureaus voor telecommunicatie

Datum goedkeuring: 29 augustus 2011
Datum publicatie: 31 augustus 2011
Geldig vanaf: 5 september 2011

Elke persoon of instantie die een nachtwinkel in Schilde wil uitbaten, moet hiervoor een aanvraag indienen. Vul het aanvraagformulier hieronder zo volledig mogelijk in.

Aanvraagformulier vestigingsvergunning voor een nachtwinkel