Een bodemattest is vereist bij elke overdracht van een eigendom, bijvoorbeeld als je je huis verkoopt. Het attest wordt afgeleverd door OVAM. 

Een bodemattest bevat alle relevante gegevens die de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft en kent over een perceel grond.

De notaris vraagt meestal het bodemattest voor jou aan. Als je de aanvraag toch zelf moet doen, dan vind je alle informatie hierover op de website van OVAM

Is het bouwen of kopen van een woning op de privé-markt niet haalbaar? Misschien is het kopen van een sociale koopwoning of -kavel wel mogelijk. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden in het Vlaamse gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Kom hier meer te weten over sociale koopwoningen en -kavels

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. In Vlaanderen is het vereist bij verhuur of verkoop van een woning of appartement . Het certificaat wordt opgemaakt door een erkend en gecertifieerd energiedeskundige zodat de kandidaat koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik.

Alles over het energieprestatiecertificaat

Als een perceel grond van eigenaar wisselt, vraagt de notaris (of soms de vastgoedmakelaar) stedenbouwkundige inlichtingen over het perceel op bij de dienst ruimte. Daarin staat allerlei nuttige informatie voor de koper, waaronder:

  • Welke bouwvergunningen zijn er afgeleverd?
  • Valt het perceel in een bijzonder plan van aanleg (BPA)ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkaveling?
  • Hebben er op het perceel activiteiten plaatsgevonden die mogelijk de bodem verontreinigd hebben?
  • Ligt het perceel in een beschermd landschap?

Aan deze informatie zijn wel kosten verbonden:

Uittreksel uit het plannenregister 30 euro
Uittreksel uit het vergunningenregister 30 euro
Vastgoedinformatie (notarisbrief) 30 euro