Een bodemattest is vereist bij elke overdracht van een eigendom, bijvoorbeeld als je je huis verkoopt. Het attest wordt afgeleverd door OVAM. 

Een bodemattest bevat alle relevante gegevens die de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft en kent over een perceel grond.

De notaris vraagt meestal het bodemattest voor jou aan. Als je de aanvraag toch zelf moet doen, dan vind je alle informatie hierover op de website van OVAM

Is het bouwen of kopen van een woning op de privé-markt niet haalbaar? Misschien is het kopen van een sociale koopwoning of -kavel wel mogelijk. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden in het Vlaamse gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Kom hier meer te weten over sociale koopwoningen en -kavels

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. In Vlaanderen is het vereist bij verhuur of verkoop van een woning of appartement . Het certificaat wordt opgemaakt door een erkend en gecertifieerd energiedeskundige zodat de kandidaat koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik.

Alles over het energieprestatiecertificaat

Bij de verkoop of het langdurige verhuren van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu-, natuur-, erfgoed-, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden en heffingen) aan de koper of verhuurder ter beschikking stellen.

Hoe kan je deze informatie aanvragen?

  • Je bent notaris: je kunt deze informatie enkel aanvragen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat.
  • Je bent vastgoedmakelaar: gebruik de RealSmart toepassing of dien je aanvraag in via het Vlaamse webportaal.
  • Je bent een burger of een overheidsinstantie: je kunt een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.

Aan een aanvraag van een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente zijn kosten verbonden.

  • Je betaalt €100 per capakey (kadasternummer).
  • Er wordt ook een platformretributie van €36,50 per kadastraal perceel in rekening gebracht.

Kijk voor meer details over de kostprijsberekening op de gebruikersomgeving  van het Vastgoedinformatieplatform.