• Download het aanvraagformulier hieronder. 
 • Dien dit formulier ingevuld in bij:
  • Gemeentebestuur Schilde - dienst milieu 
   Brasschaatsebaan 30
   2970 Schilde
   milieu@schilde.be
 • De sanering van huishoudelijk afvalwater is afkomstig van vergunde gebouwen.
 • IBA is niet verplicht opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
 • De installatie is gelegen in het collectief te optimaliseren gebied op het zoneringsplan.
 • De zuivering is meer dan enkel een individuele voorbehandelingsinstallatie.
 • De installatie is maximaal afgekoppeld met hemelwater.
 • Het voldoet aan de nodige kwaliteitsvoorwaarden.
 • Er is maar een eenmalige premie per adres.
 • De aanvraag dient binnen de zes maanden na facturatiedatum te gebeuren.
 • Bij afkeuring heeft de aanvrager de mogelijkheid aanpassingen uit te voeren binnen een termijn van zes maanden na facturatiedatum.

De gemeentelijke premie bedraagt 500 euro. 

Aanvraagformulier - premie IBA

Reglement - premie individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (onbepaalde duur)

Datum goedkeuring: 19 oktober 2015
Publicatiedatum: 12 november 2015
Geldig vanaf: 17 november 2015