Schoolstraat

Werken versneld op het programma

Het gemeentebestuur Schilde werkt samen met Pidpa een rioleringsdossier uit om in de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Dit dossier werd in oktober 2020 onverwacht door de minister opgenomen in het subsidieprogramma (spoed-GIP) onder twee strikte voorwaarden:

  • Indienen voorontwerp riolering december 2020
  • Indienen aanbestedingsdocumenten voor einde oktober 2021 

 

Omdat de gemeente voldoet aan deze voorwaarden, maakt ze aanspraak op een rioleringssubsidie van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij).

In dit dossier wordt ook de bovenbouw vernieuwd van aan de Turnhoutsebaan tot aan de grens met Ranst. Er wordt een nieuwe rijweg aangelegd in asfalt en er komen nieuwe fietspaden in de Puttenhoflaan en de Oelegemsteenweg. Voor deze fietsinfrastructuur kan de gemeente aanspraak maken op subsidies van de Provincie Antwerpen en MOW (vlaamse overheid mobiliteit en openbare werken).

Timing (onder voorbehoud)

  • Eind december 2020: voorontwerp riolering ingediend bij de VMM
  • 22 april 2021: toelichting ontwerp tijdens bewonersvergadering (zie hieronder)
  • Oktober 2021: gunnen werken
  • Van zodra de aannemer gekend is, zal een bewonersvergadering ingepland worden om de werken toe te lichten.
  • Voorjaar 2022: start werken

Toelichting bewoners

Op 22 april werd deze presentatie gegeven aan de bewoners. 

Legende

Riolering Oelegemsteenweg

Riolering Puttenhoflaan

Riolering Schoolstraat

Wegenis Oelegemsteenweg

Wegenis Puttenhoflaan

Wegenis Schoolstraat