Administratie

Retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 26 oktober 2020
Publicatiedatum: 28 oktober 2020
Geldig vanaf: 2 november 2020

Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel

Datum goedkeuring: 21 februari 2022
Publicatiedatum: 24 februari 2022
Geldig vanaf: 1 maart 2022

Toelagereglement BIN

Datum goedkeuring: 16 mei 2022
Publicatiedatum: 25 mei 2022
Geldig vanaf: 29 mei 2022

Ambulante handel

Kermisreglement

Datum goedkeuring (aanpassing):
17 december 2007
Datum publicatie: 19 december 2007
Geldig vanaf: 24 december 2007

Reglement ambulante activiteiten (markt)

Datum goedkeuring: 24 september 2007
Datum publicatie: 26 september 2007
Geldig vanaf: 1 oktober 2007

Vrijstelling retributie markten (coronamaatregel) - periode 2020

Datum goedkeuring: 20 april 2020
Publicatiedatum: 22 april 2020
Geldig vanaf: 27 april 2020

Retributie plaatsrecht op de kermis + verbruik elektriciteit (kermis, circusuitbaters, evenementen) - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Retributie op het plaatsrecht op de markt + het verbruik van elektriciteit door de marktkramers - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Circusreglement

Datum goedkeuring: 19 maart 2012
Datum publicatie: 21 maart 2012
Geldig vanaf: 26 maart 2012

Bestuur en participatie

Deontologische code ambtenaar

Datum goedkeuring: 14 december 2020
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 14 december 2020

Deontologische code raadsleden

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
14 december 2020
Publicatiedatum: 14 december 2020
Geldig vanaf: 14 december 2020

Rechtspositieregeling OCMW Schilde

Datum goedkeuring: 15 februari 2018
Publicatiedatum: 15 april 2021
Geldig vanaf: 15 februari 2018

Rechtspositieregeling gemeente Schilde

Datum goedkeuring: 18 december 2017
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 18 december 2017

Arbeidsreglement

Datum goedkeuring: 19 november 2018 (GR), 22 november 2018 (RMW-raad)
Publicatiedatum: 25 februari 2021
Geldig vanaf: 1 januari 2019

Reglement: Vraag aan de gemeenteraad

Datum goedkeuring: 27 mei 2013
Publicatiedatum: 3 juni 2013
Geldig vanaf: juni 2013

Huishoudelijk reglement RMW-raad

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
23 januari 2023
Publicatiedatum: 9 februari 2023
Geldig vanaf: 9 februari 2023

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
23 januari 2023
Publicatiedatum: 9 februari 2023
Geldig vanaf: 9 februari 2023

Reglement van openbare orde voor alle verkiezingen

Datum goedkeuring: 18 maart 2019
Publicatiedatum: 19 maart 2019
Geldig vanaf: 24 maart 2019

Reglement GECORO

Datum goedkeuring: 21 januari 2020

Reglement inwonerspanel

Datum goedkeuring: 18 november 2013
Publicatiedatum: 18 november 2013
Geldig vanaf: 23 november 2013

Reglement - procedure klachtenbehandeling gemeentebestuur Schilde en OCMW Schilde

Datum goedkeuring: 23 april 2019
Publicatiedatum: 2 mei 2019
Geldig vanaf: 7 mei 2019

Reglement burgerbegroting

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 21 december 2021
Geldig vanaf: 20 december 2021

Participatiereglement

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 21 december 2021
Geldig vanaf: 20 december 2021

Intern reglement helikopterraad

Datum goedkeuring: 19 april 2022
Publicatiedatum: 19 april 2022
Geldig vanaf: 24 april 2022

Cultuur en vrije tijd

Reglement uitleendienst evenementenmateriaal

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Datum publicatie: 26 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Reglement uitleendienst sport- en spelmateriaal XL

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Datum publicatie: 26 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Reglement zalen

Datum goedkeuring: 21 augustus 2017
Datum publicatie: 21 augustus 2017
Geldig vanaf: 26 augustus 2017

Reglement projectsubsidie

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig van: 1 januari 2023 tot 31 december 2025

Reglement subsidies erkende sportverenigingen

Datum goedkeuring: 20 juni 2016
Publicatiedatum: 20 juni 2016
Geldig vanaf: 25 juni 2016

Reglement erkenning vereniging

Datum goedkeuring (laatste aanpassing): 17 oktober
Publicatiedatum: 25 oktober 2022
Geldig vanaf: 1 november 2022

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en projecten

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Publicatiedatum: 27 april 2016
Geldig vanaf: 2 mei 2016

Reglement subsidie sportinfrastructuur verenigingen

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 22 maart 2023
Geldig vanaf: 27 maart 2023

Reglement subsidie voor erkende milieu- en natuurverenigingen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 oktober 2017
Publicatiedatum: 17 oktober 2017
Geldig vanaf: 17 oktober 2017

Subsidiereglement erkende seniorenverenigingen

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Publicatiedatum: 27 april 2016
Geldig vanaf: 2 mei 2016

Aanpassing subsidiereglement gehandicaptenvereniging

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Datum publicatie: 25 april 2016
Geldig vanaf: 2015-2016

Subsidiereglement jeugdverenigingen en jongeren

Datum goedkeuring (laatste aanpassing): 17 oktober 2022
Publicatiedatum: 25 oktober 2022
Geldig vanaf: 1 november 2022

Reglement bibburen

Datum van goedkeuring: 20/12/2021
Publicatiedatum: 20/12/2021
Geldig vanaf: 03/01/2022

Reglement circus of andere niet permanente amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen)

Goedkeuringsdatum: 19 maart 2012
Gepubliceerd op: 5 juli 2022
Geldig vanaf: 20 maart 2012

Reglement Speelstraten in Schilde

Goedkeuringsdatum: 19 april 2010
Publicatiedatum: 5 juli 2022
Geldig vanaf: 20 april 2010

Reglement straat- en buurtfeesten

Goedkeuringsdatum: 22 februari 2016
Publicatiedatum: 5 juli 2022
Geldig vanaf: 23 februari 2016

Reglement binnenspeelgoed

Goedkeuringsdatum: 19 oktober 2022
Publicatiedatum: 26 september 2022
Geldig vanaf: 20 oktober 2022

Subsidiereglement jeugdverenigingen en jongeren

Datum goedkeuring (laatste aanpassing): 17 oktober 2022
Publicatiedatum: 25 oktober 2022
Geldig vanaf: 1 november 2022

Herbruikbare bekers

Datum goedkeuring: 18 oktober 2021
Publicatiedatum: 20 oktober 2021
Geldig vanaf: 1 januari 2022

Verhuur Werf 44

Datum goedkeuring: 17 juni 2019

Gebruikersvoorwaarden UiTPAS

Subsidiereglement evenementen

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig van: 1 januari 2023 tot 31 december 2025

Financiën

Aanvullende belasting op de personenbelasting - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Belastingen op masten en pylonen mét aangifteformulier - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 1 januari 2020

(Het aangifteformulier vind je terug in dit pdf-bestand en dien je ten laatste in op 31 maart van het aanslagjaar)

Reglement Ristorno - toelage voor grote gezinnen

Datum goedkeuring: 16 juni 2014
Publicatiedatum: 9 februari 2016
Geldig vanaf: 14 februari 2016

Gezondheid en zorg

Reglement en aanvraagformulier - toelage omwille van medisch probleem

Datum goedkeuring: 23 mei 2016
Publicatiedatum: 2 september 2016
Geldig vanaf: 2016

Subsidiereglement personen met een beperking

Datum goedkeuring: 25 april 2016
Datum publicatie: 25 april 2016
Geldig vanaf: 2015-2016

Reglement - cadeaubon

Datum goedkeuring: 21 september 2020
Publicatiedatum: 15 oktober 2020
Geldig vanaf: 1 november 2020

Ondersteuning goede doelen

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023

Natuur en milieu

Retributiereglement verpakking asbest - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 14 december 2020
Publicatiedatum: 24 december 2020
Geldig vanaf: 1 januari 2021

Retributiereglement sluikstorten - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 26 oktober 2020
Publicatiedatum: 28 oktober 2020
Geldig vanaf: 2 november 2020

Retributiereglement op de huis-aan-huisophaling van grofvuil

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 30 december 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023

Retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Retributiereglement voor het recyclagepark - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Vaststelling tarief gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding voor collectieve sanering - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Publicatiedatum: 20 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Reglement verkoop regenwatertonnen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 15 maart 2021
Publicatiedatum: 17 maart 2021
Geldig vanaf: 23 maart 2021

Subsidiereglement - klimaatpremies

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 21 december 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023

Bouwverordening vellen van bomen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 15 februari 1990

Onderwijs en opvang

Reglement onderwijscheque

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Geldig vanaf: 1 januari 2022

Subsidiereglement vakantieopvang kinderen en jongeren met een beperking

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Datum publicatie: 26 mei 2021
Geldig vanaf: 1 juli 2020

Reglement subsidie specifieke vakantieopvang

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Datum publicatie: 25 mei 2021
Geldig vanaf: 30 mei 2021

Reglement speelpleinen

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Datum publicatie: 25 mei 2021
Geldig vanaf: 30 mei 2021

Huishoudelijk reglement groepsopvang 2021

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Datum publicatie: 19 mei 2021
Geldig vanaf: 25 mei 2021

Schoolreglement De Wingerd

Goedkeuringsdatum: augustus 2022
Geldig vanaf: 1 september 2022
Publicatiedatum: 26 augustus 2022

Huishoudelijk reglement gezinsopvang Schilde

Publicatiedatum: 23 november 2022
Geldig vanaf 1 januari 2023

Huishoudelijk reglement groepsopvang met addendum

Goedkeuringsdatum: 21 november 2022
Publicatiedatum: 24 november 2022
Geldig op: 22 november 2022

Persoonlijke documenten

Tariefreglement begraafplaatsen

Datum goedkeuring (aanpassing): 19 december 2022
Datum publicatie: 23 december 2022
Dit vervangt het tariefreglement van 18 september 2018

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Datum publicatie: 23 december 2022
Dit vervangt het huishoudelijk reglement van 21 augustus 2018

Politie, brandweer en mobiliteit

Aanvullend politiereglement na invoeren parkeer- en stationeerverbod Moerstraat

Datum goedkeuring: 16 november 2020
Publicatiedatum: 1 juni 2021
Geldig vanaf: 6 juni 2021

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer naar aanleiding van fietsoversteekplaats Moerstraat

Datum goedkeuring: 31 augustus 2020
Publicatiedatum: 3 september 2020
Geldig vanaf: 8 september 2020

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer m.b.t. parkeer-en stationeerverbod Dennenhof

Datum goedkeuring: 18 januari 2021
Publicatiedatum: 15 februari 2021
Geldig vanaf: 20 februari 2021

Aanvullend politiereglement Vloeyenbergdreef

Datum goedkeuring: 21 juni 2021
Publicatiedatum: 23 juni 2021
Geldig vanaf: 28 juni 2021

Politiereglement nachtwinkels, automatenshops en bureaus voor telecommunicatie

Datum goedkeuring: 29 augustus 2011
Datum publicatie: 31 augustus 2011
Geldig vanaf: 5 september 2011

GAS-reglement - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 26 januari 2022
Geldig vanaf: 1 februari 2022

Politiereglement overlijden en begraafplaatsen

Datum goedkeuring: 21 augustus 2018
Publicatiedatum: 21 augustus 2018
Geldig vanaf: 26 augustus 2018

Retributiereglement Brandweer Zone Rand - onbepaalde duur

Geldig vanaf 1 januari 2022

Aanvullend politiereglement wijziging rijrichting en aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Cirkellaan

Datum goedkeuring: 18 oktober 2021
Datum publicatie: 22 oktober 2021
Geldig vanaf: 18 oktober 2021

Aanvullend politiereglement parkeer- en stationeerverbod openluchtschool Dennehof

Datum goedkeuring: 18 oktober 2021
Datum publicatie: 22 oktober 2021
Geldig vanaf: 18 oktober 2021

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer nav het invoeren van snelheidsbeperking tot 15 km/uur op terrein KSK/Scouts en gidsen 's-Gravenwezel

Datum goedkeuring: 15 november 2021

Politieverordening brandweer - onbepaalde duur

Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

Datum goedkeuring: 17 mei 2021
Geldig vanaf: 1 september 2021

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. de aanpassing van de circulatie van de Oudaen en invoering zone 30

Goedkeuringsdatum: 21 maart 2022
Publicatiedatum: 25 maart 2022
Geldig vanaf: 11 april 2022

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. schoolfeest Wonderwijzer

Goedkeuringsdatum: 4 juli 2022
Publicatiedatum: 12 juli 2022
Geldig op: 13 mei 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. bijsturing proefopstelling Sint-Ludgardis

Goedkeuringsdatum: 29 augustus 2022
Publicatiedatum: 30 augustus 2022
Geldig vanaf: 1 september 2022

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. speelstraat/fluostraat in de Kasteeldreef

Goedkeuringsdatum: 7 november 2022
Publicatiedatum: 15 november 2022
Geldig van 17 februari tot 23 juni 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. de Scheldeprijs mannen elite op 5 april 2023

Datum goedkeuring: 5 december 2022
Publicatiedatum: 7 december 2022
Geldig op: 5 april 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. de Scheldeprijs vrouwen elite op 5 april 2023

Datum goedkeuring: 5 december 2022
Publicatiedatum: 7 december 2022
Geldig op: 5 april 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. straatfeest in de Kasteeldreef op 22 april 2023

Datum goedkeuring: 9 januari 2023
Publicatiedatum: 10 januari 2023
Geldig op: 23 april 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een feestmarkt in de Schoolstraat op 1 mei 2023

Datum goedkeuring: 30 januari 2023
Publicatiedatum: 1 februari 2023
Geldig op: 1 mei 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. proefopstelling Sint-Ludgardis

Datum goedkeuring: 13 februari 2023
Publicatiedatum: 15 februari 2023
Geldig vanaf: 27 februari 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. parkeer- en stationeerverbod in de Kwekerijstraat

Datum goedkeuring: 13 februari 2023
Publicatiedatum: 15 februari 2023
Geldig vanaf: 20 februari 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een barbecue in de Veldvenne op 30 juli 2023

Datum goedkeuring: 13 februari 2023
Publicatiedatum: 15 februari 2023
Geldig op: 30 juli 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op wegverkeer n.a.v. paasbrunch in de Veldvenne op 10 april 2023

Datum goedkeuring: 13 februari 2023
Publicatiedatum: 15 februari 2023
Geldig op: 10 april 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. oldtimer rally op 1 mei 2023

Datum goedkeuring: 27 februari 2023
Publicatiedatum: 1 maart 2023
Geldig op: 1 mei 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een straatfeest in de Akkerstraat op 24 juni 2023

Datum goedkeuring: 27 februari 2023
Publicatiedatum: 1 maart 2023
Geldig op: 24 juni 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een straatfeest in de Eugeen Van de Vellaan op 10 september 2023

Datum goedkeuring: 27 februari 2023
Publicatiedatum: 1 maart 2023
Geldig op: 10 september 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een oldtimerevent op 11 juni 2023

Datum goedkeuring: 27 februari 2023
Publicatiedatum: 1 maart 2023
Geldig op: 11 juni 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een straatfeest in de Lijsterdreef op 1 juli 2023

Datum goedkeuring: 13 maart 2023
Publicatiedatum: 15 maart 2023
Geldig op: 1 juli 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. familiedag buurthuis De Vier Wieken op 31 mei 2023

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 22 maart 2023
Geldig op: 31 mei 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een straatfeest in de Drijverslaan op 16 september 2023

Goedkeuringsdatum: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 22 maart 2023
Geldig op: 16 september 2023

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. een straatfeest in Torfhoeken op 22 april 2023

Goedkeuringsdatum: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 22 maart 2023
Geldig op: 23 april 2023

Aanvullend politiereglement realisatie van fiets- en schoolstraten

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 24 maart 2023
Geldig vanaf: 29 maart 2023

Aanvullend politiereglement parkeer- en stationeerverbod Kwekerijstraat

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 24 maart 2023
Geldig vanaf: 29 maart 2023

Aanvullend politiereglement inrichten parkeerplaatsen voor elektrisch laden van voertuigen

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 24 maart 2023
Geldig vanaf: 29 maart 2023

Sport

Retributiereglement turnzaal GLS De Wingerd - periode 2021-2025

Datum goedkeuring: 16 november 2020
Publicatiedatum: 20 november 2020
Geldig vanaf: 1 januari 2021

Retributie gebruik turnzaal De Wonderwijzer - periode 2019 - 2023

Datum van goedkeuring: 17 december 2018
Publicatiedatum: 26 november 2019
Geldig vanaf: 1 januari 2019

Retributie turnzaal K.A. Vennebos - periode vanaf januari 2019 tot opening nieuwe sporthal

Datum goedkeuring: 17 december 2018
Publicatiedatum: 26 november 2019
Geldig vanaf: 1 januari 2019

Retributie elektronisch scorebord K.A. Vennebos - periode vanaf 2019 tot opening nieuwe sporthal

Datum goedkeuring: xx
Publicatiedatum: 26 november 2019
Geldig vanaf: 1 januari 2019

Retributiereglement Sportpunt de Caters - onbepaalde duur

Datum van goedkeuring: 14 december 2020
Publicatiedatum: 18 december 2020
Geldig vanaf: 1 september 2021

Reglement beweeg- en sportactiviteiten

Datum goedkeuring: 28 april 2014
Publicatiedatum: 29 april 2014
Geldig vanaf: 1 mei 2014

Reglement tegemoetkoming zwemmen

Datum goedkeuring: 27 februari 2023
Datum publicatie: 01 maart 2023
Geldig vanaf: 06 maart 2023

Wegen

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - periode 2023-2025

Datum goedkeuring (aanpassing): 21 november 2022
Publicatiedatum: 25 november 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023

Belastingreglement op het aanleggen van riolen - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Reglement op het inbuizen van baangrachten

Datum goedkeuring: 19 maart 2012
Publicatiedatum: 10 oktober 2014

Werk en ondernemen

Reglement starterspremie

Datum goedkeuring: 23 januari 2023
Publicatiedatum: 27 januari 2023
Geldig vanaf: 1 februari 2023

Reglement toelage ter bevordering van de lokale economie

Datum goedkeuring: 20 januari 2014
Datum publicatie: 22 januari 2014
Geldig vanaf: 27 januari 2014

Reglement reclame

Publicatiedatum: 17 juni 2009

Reglement cadeaubon Schilde

Datum goedkeuring: 17 januari 2022
Datum publicatie: 17 januari 2022
Geldig vanaf: 22 januari 2022

Wonen

Belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Belastingreglement op tweede verblijven - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, regulariseren en verbouwen van woningen en gebouwen - periode 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Reglement inzake registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen 2020-2025

Datum goedkeuring: 16 december 2019
Publicatiedatum: 18 december 2019
Geldig vanaf: 23 december 2019

Reglement - gemeentelijke premie voor levenslang en aanpasbaar wonen

Datum goedkeuring: 23 augustus 2016
Publicatiedatum: 2 september 2016

Reglement inzake registratie en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen 2021-2025

Datum goedkeuring: 18 oktober 2021
Publicatiedatum: 26 oktober 2021
Geldig vanaf: 18 oktober 2021

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen gemeente Schilde

Datum goedkeuring: 16 april 2018
Datum publicatie: 18 april 2018
Geldig vanaf: 23 april 2018

Reglement schotelantennes

Publicatiedatum: 16 november 2015

Reglement zorgparkeren Schilde

Datum goedkeuring: 22 februari 2021
Publicatiedatum: 20 april 2021
Geldig vanaf: 25 april 2021

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - opheffing verordening 2019

Datum goedkeuring: 21 juni 2021
Publicatiedatum: 7 december 2021
Geldig vanaf: 21 juni 2021

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

Datum goedkeuring ministerieel besluit:10 december 2020
Publicatiedatum: 24 december 2020
Geldig vanaf: 10 december 2020

Belastingreglement omgevingsdossiers 2023-2025

Datum goedkeuring: 19 december 2022
Publicatiedatum: 23 december 2022
Geldig vanaf: 1 januari 2023

Retributiereglement Vastgoedinformatieplatform

Datum goedkeuring: 23 januari 2023
Publicatiedatum: 28 februari 2023
Geldig vanaf: 1 maart 2023